Feuerstein-program

A tanulási stratégiák, tanulástechnikák tanítására, magasabb rendű kognitív képességek tréningezésére! A világhírű kognitív pszichológus, Reuven Feuerstein professzor élete utolsó tíz évében személyesen mentorálta központunkat. Programjai hihetetlenül eredményesen hoznak javulást a nyelvi-fogalmi kifejezőképesség, a logikai gondolkodás és a tanulási folyamat során történő viselkedésszabályozás területén. Feuerstein rendszereit a BrainRx-program befejezése után 30-40 órás csomagban ajánljuk. A BrainRx-program után a már megerősödött készségek további finomhangolása történik szociális közegben. Csoportos (maximum 2-3 fős) foglalkozásaink során a tanulók egymást is értően hallgatva, egymástól tanulva dolgoznak a szükséges készségeik építésén.

Reuven Feuerstein, egy világhírű gyermekpszichológus a pedagógia és pszichológia világában korszakalkotó módszert hozott létre. Elméletének és alkalmazott rendszereinek alapkoncepciója az úgynevezett strukturális kognitív módosíthatóság. Ezzel korát megelőzően hitte és a gyakorlatban is alkalmazta a ma már agykutatások által is bizonyított agyi plaszticitás lehetőségét. Az általa kidolgozott program rendkívüli mértékben erősíti a hatékony tanulási szokásokat (tanulási stratégiák), valamint a nyelvi és kognitív funkciókat. Feuerstein programcsomagjai hozzájárulnak az eredményes információfelvételhez (a legtöbb tanulási korlát fő oka ez), illetve segítik a problémamegoldáshoz szükséges magasabb rendű mentális folyamatok és kognitív funkciók kialakulását. Végül pedig hatékony tanulást tesznek lehetővé.

Az Eszközgazdagító Programok alkalmazása során a hiányos vagy sérült kognitív funkciókat építjük újra. Különféle kognitív és nyelvi stratégiákkal erősítjük meg a tanulók gondolkodását. Direkt módon tanítjuk a fogalmakat és a mentális műveleteket. A tanulási szokások formálásán keresztül a belső motiváció kialakításán fáradozunk. Önreflektív gondolkodáshoz, önszabályozó tanuláshoz és metakognitív gondolkodási folyamatokhoz segítjük tanulóinkat. A program eredményeképpen a gyermekek hatékony és önálló tanulóvá válnak, figyelmük, logikai és problémamegoldó képességük erősödik. Stabil nyelvi készségeik segítségével nagyobb önállóságra tesznek szert a tanulás során.

PROGRAMCSOMAGOK

Programcsomagjaink egy része a tanulás előfeltételeire, a kognitív alapkészségekre kidolgozott programok, elsősorban a 4-7 éves korosztály számára. Továbbá a 8-14 éves korosztálynak is kínálunk célzott, egyénre szabott képességfejlesztő programokat (FIE 1 és 2).

FIE – Egyéni csomag:

a gyermek egyéni szükségleteihez, kognitív képességeihez illesztett programcsomag

FIE – Tanulási alapcsomag:

(FIE – Figyelmi- Percepciós modul, Problémamegoldó modul, Nyelvi készségek modul)

FIE – Gondolkodó csomag:

(FIE – Figyelmi- Percepciós és FIE- Problémamegoldó modul)

FIE – Szociális kompetencia csomag:

(FIE- Nyelvi készségek modul, FIE – Szociális készségek modul)

FIE – Viselkedésszervező csomag:

(FIE – Problémamegoldó csomag, FIE – Szociális készségek csomag)

FIE – Klinikai csomag:

(Klinikánkon fejlődési zavarral, intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek kifejlesztett változat)

„Az IQ-tesztek csak azt jelzik, hogy egy gyermek mit tanult. De azt nem, hogy mit képes megtanulni. A dolog nyitja az, hogy feltárjuk a gyermek tanulásának útjában álló akadályokat, hogy maga mögött tudja hagyni azokat.”

Reuven Feuerstein

Kiknek ajánljuk a programot?

  • Tanulási zavarral küzdő tanulóknak – a problémamegoldás, logikai készségek, tanulási stratégiák elsajátítása céljából.

  • Pervazív fejlődési zavarral (PDD) és magasan funkcionáló autizmussal élőknek (Asperger-szindróma).

  • Iskolakezdő, első osztályos tanulóknak.

  • Fejlődési elmaradással és kognitív késéssel, intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek.

Az agyunk sokkal rugalmasabb, mint az izmaink!

– mondogatta gyakran mentorunk,
Reuven Feuerstein