Project Description

Glenda sikertörténete

Glenda 12 éves múlt, amikor először eljött hozzánk a GEM Tanulási Központba. Erős tanulási nehézséggel küzdött, elsősorban az olvasás, szövegértés és beszédfejlődés területein. Rövid, tömör mondatokban fogalmazott, kerülte a kommunikációt, mivel nagyon erős szorongások gyötörték. Beszédértési problémáktól szenvedett, az összetett utasításokat és tájékoztatást nem vagy nagyon nehezen értette meg. Az ok-okozati és logikai összefüggéseket is nehezen tudta értelmezni, ezért a tények, pontos adatok és információk megjegyzése, memorizálása komoly gondot okozott számára.

A Gibson-teszt elvégzése után sikerült beazonosítani, hogy valójában miért is ment neki nehezen az olvasás és a tanulás. Hallási feldolgozása egy közel 8 éves gyermek szintjének felelt meg, azaz több, mint 4 évvel maradt el a korának megfelelő szinttől. Hosszú távú memóriája a beszédértési problémája miatt rendkívül alacsony volt (közel 10 éves korral volt egyenértékű), több, mint 2 évvel maradt el az életkorától. A logikai képességei közel 2 éves elmaradást mutattak, valamint további két képesség területén – munkamemória és feldolgozási sebesség – közel 1 éves lemaradásban volt.

A felsorolt gyengébb kognitív képességek akadályozták a tanulás folyamatát, ami pedig szorongást és visszahúzódó viselkedést eredményezett. A 120 órás, intenzív 5 hetes program után a képességei  összesítve átlagosan közel 2 éves előreugrást mutattak. Hosszú távú memóriája ráadásul életkora feletti szintre ugrott, átlag feletti tartományba! Logikai területen életkorával megegyező szintre fejlődött (12 év), és hallási feldolgozása közel 4 évet emelkedett. Az 5 képességterületen, ahol kezdetben a fejlődése az átlagostól különböző mértékben lemaradt, kivétel nélkül az életkorával megegyező szintre fejlődött. Mindent összevetve, Glenda képességei rendkívüli mértékben megerősödtek!

„Nagyon hálásak vagyunk a GEM Tanulási Központnak, mert Glendánál nagyszerű változásokat tapasztalunk. Számunkra nagyon jó érzés azt látni, hogy Glenda váratlan szituációkban a helyzetnek megfelelően reagál. Továbbá megnyílt, bátrabban kér segítséget, ha szüksége van rá. Memóriája egyértelműen javult: sokkal jobban emlékszik a dolgokra, az élményekre. Koncentrációja is jobb lett: beszélgetés során jobban tud figyelni. Ami pedig a legnagyobb öröm számunkra, hogy korábban csak kérdésekkel segítve, harapófogóval lehetett belőle kihúzni dolgokat, most már magától, önállóan mesél, és osztja meg élményeit. A trénereivel a szünetekben is nagyon jól elbeszélgetett.”