Matematika

Matematikai programunkat egyelőre nem önállóan, hanem a kogniítv szekció munkáját kiegészítve nyújtjuk. Ugyanakkor ezen a területen is törekszünk arra, hogy magasszínvonalú és igényes, a gyermekek igényeire szabott matematikai programot kínáljunk. Tapasztalataink szerint ez nagyon hatékony segítséget nyújt az iskoláskorú tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek diszkalkulia-prevenciójában, illetve terápiájában. Sikeresen segítjük a megkésett értelmi fejlődésű (pl. Down-szindrómás) gyerekek számolás tanulását is egy holland matematika programmal (Netty Engels).  Prof. Reuven Feuerstein tartalomfüggetlen eszközgazdagító programját (IE2; Numerical Progressions, Transitive Relations) is használjuk, elsősorban magasan funkcionáló, ép intellektusú, tanulási zavaros tinédzserek, fiatal felnőttek esetében, amelyek hatékonyan segítik a matematikai tanulmányokat, mert azon mentális műveletek fejlesztését segítik elő, amelyek szükségesek a matematikai tartalom elsajátításához.

Matematika fejlesztésünk célja általános kognitív fejlesztés is, amikor a matematikai tartalomba ágyazva, és egyben matematikai tartalom segítségével történik a hiányos kognitív funkciók, és mentális műveletek remediálása.

Szakembereink éveket töltöttek iskolás és óvodáskorú, ép értelmű, diszkalkuliás, illetve megkésett értelmi fejlődésű gyerekek matematikai fejlesztésével, képzettségüket elismert hazai és külföldi szakemberek segítségével megszerezve.

 
Levél küldése Facebook

+36 30 848 9189
+36 30 826 6515

1106 Budapest,
Örs vezér tere 25/A.