Szülők figyelmébe

 

Kövessenek minket a Facebook-on, ahol számos érdekességet, tanulmányt mutatunk be!

 

Carol S. Dweck: SZEMLÉLETVÁLTÁS - A siker új pszichológiája

Minden szülő szeretné, hogy gyermeke sikeres legyen, jó karriert fusson be.

De mi a siker titka? Hogyan segíthet a szülő, hogy gyermeke egyre jobb legyen? 

Carol Dweck a Stanford Egyetem világszerte ismert pszichológus professzora évtizedeket szánt hasonló kérdések kutatására. Vizsgálatának középpontjában az állt, hogyan reagálnak az emberek a sikerre illetve a kudarcra, hogyan lehet egyre jobbnak lenni, illetve mi a sikeres emberek titka. 

Az ő nevéhez köthető a „growth mindset” illetve a „fixed mindset” angol szakkifejezések megalkotása, amelyeket magyarul is megjelent könyvében fejlődési valamint rögzült szemléletmódként adtak vissza a fordítók. A professzor asszony a helyes hozzáállásban látja a megoldást. 

Meghatározásában a rögzült szemléletmóddal rendelkező személyekre az a jellemző, hogy képességeiket, tehetségüket és intelligenciájukat adottnak, változhatatlannak tekintik. Éppen ezért nem törekednek a fejlődésre, és kudarc esetén feladják a próbálkozást, mondván, hogy ők erre nem képesek. Ezzel szemben a fejlődési szemlélet kitartásra és küzdésre ösztönöz, ugyanis ez a hozzáállás abból indul ki, hogy az intelligencia, a készségek fejleszthetők kitartó próbálkozás és erőfeszítés által. 

Dweck azt javasolja a szülőknek, hogy utóbbi szemléletmódot erősítsék és ápolják gyermekükben, amelyhez három egyszerű tanácsot ad. 

(1) Ne a gyermekek adottságait dicsérjék, mint hogy okosak, ügyesek, hanem az erőfeszítést, a próbálkozást, a kitartást díjazzák. Ilyen módon az eredményesség nem a személyiségükhöz lesz kötve, hanem annak függvénye, hogy mit tettek meg érte. Ez segít, hogy ne a kudarcok határozzák meg az identitásukat és megtanítja őket a küzdésre. 

(2) Tudatosítsák gyermekükben, hogy mindennap lehet új dolgokat tanulni, valamint, hogy a felnőttek is hibázhatnak. Érdemes például megbeszélni mindennap, hogy milyen tanulságai voltak a napnak. 

(3) Bátorítsák gyermekeiket, hogy próbálkozzanak, kockáztassanak, keressék a kihívásokat, hibázzanak, majd tanuljanak a hibáikból. Ebből fejlődhetnek ki olyan jellemvonások, mint a találékonyság, kreativitás, önmotiváció, stressztűrés.

 


DÖBBENET! - Gérard Depardieu is a TOMATIS programnak köszönheti, hogy színész lett!

 

Ki ne ismerné és szeretné Gérard Depardieu-t, aki számos filmben hatalmasat alakít…

De gondolták volna, hogy fiatalkorában óriási fizikuma ellenére alig tudott beszélni? Bár színész szeretett volna lenni, de alig jött ki hang a torkán, emellett néhány mondat megjegyzése is komoly kihívást jelentett számára.

Ekkor találkozott Alfred Tomatis-szal, aki egy hihetetlen terápiával nemcsak a hallását és a beszédhangját, de a testtartását, alvási és étkezési szokásait, sőt a koncentrációs és memória képességét is döbbenetes módon helyreállította. És mindehhez annyit kellett tennie, hogy Mozartot hallgat… Igen, a recept két hét Mozart hallgatás!!!

A teljes történetet Paul Chutkow is megörökítette Depardieu életrajzát bemutató könyvében, ami itt elolvasható: Dr. Mozart.

 


 

TUDTA-E? OKTÓBER – az olvasási zavarok tudatosításának hónapja

Ennek szellemében hadd rántsuk le a leplet néhány diszlexiával kapcsolatos tévhitről!

Tévhit #1: Aki olvasási nehézségekkel küzd, annak többet kell gyakorolnia, jobban kell próbálkoznia

A diszlexia nem a motiváció hiánya. Hiába erősen motivált valaki, amennyiben diszlexiával állunk szemben, komoly küzdelmet jelent az olvasás.

Tévhit #2: A diszlexia a betűk felcserélését jelenti

A diszlexiát elsősorban nem a betűk felcserélése jelzi. A diszlexia valójában a szavakkal és olvasással kapcsolatos mindenféle nehézséget magában foglalja. Néhány jellemző tünete:

- Nehezen ülteti át a hallottat írásba, és fordítva
- Problémát jelent az új szavak kiejtése
- Nehezen különbözteti meg a szavak közötti hasonlóságokat/eltéréseket (pl. láb – bál)
- A beszédhang hallása gyenge
- Szövegértése nagyon lassú

Tévhit #3: A diszlexia végig kíséri az egész életet

Nem feltétlenül végleges diagnózis a diszlexia. Kutatások bizonyítják, hogy az olvasási és tanulási nehézségek 85%-át egy vagy több olyan gyenge kognitív képesség okozza, amely az összpontosításért, gondolkodásért és információ-feldolgozásért felelős. A diszlexia esetében a leggyengébb kognitív képességek a fonématudat és az auditív feldolgozás lehetnek. Amennyiben ezek okozzák az olvasási zavarokat, ez jó hírnek tekinthető, hiszen a kognitív képességek célba vehetőek és megerősíthetőek intenzív mentális feladatokkal. 
Az intenzív mentális feladatvégzést nevezzük agytréningnek, amelynek leghatékonyabb módja – sportból vett kifejezéssel élve – a személyi edző által végzett tréning. Az „edző” személyre szabja a feladatokat, újabb és újabb kihívások elé állítja a kognitív funkciókat, ezáltal erősítve őket. És az egész még szórakoztató is! A BrainRx úttörő és vezető az agytréningek területén!

Tévhit #4: A szülők nem tudnak segíteni a problémán

Amennyiben valaki diszlexiás, egyéni foglalkozásra van szüksége. Ha kognitív gyengeség okozza az olvasási zavart, van egy pár megoldás, ami fejlesztheti a fonématudatot és a hallási feldolgozást. Íme, néhány játékjavaslat:

(1) Hangszegmentáló játék: Először mondjunk két hangból álló szavakat a gyermeknek, mint például a „hó”, majd meg kell mondania, hogy milyen hangok vannak a szóban. Folyamatosan lehet növelni a szóban előforduló hangok számát. Ez a játék a hallás utáni megkülönböztetést fejleszti, ami a szótagoláshoz, betűzéshez szükséges.

(2) Fonéma-építő: Az analitikus képességeket erősítő játék. Alkossunk néhány értelmetlen szót külön-külön papírokra. Adjunk egyet a gyermeknek, majd egy másikat és próbálja meg kitalálni, hogyan kell kiejteni az „új” szót.


 

10 OK, AMIÉRT AZ OKOS GYEREKEK IS KÜSZKÖDNEK AZ ISKOLÁBAN

Időről időre beszélgetünk frusztrált és tanácstalan szülőkkel, akik rendszerint csodálkozva kérdezik: 
„Az én gyerekem tényleg nagyon okos… miért vannak mégis nehézségei az iskolában?”

Gyakran az alábbi okokra gyanakszanak:

1. A tantárgyak unalmasak, nem jelentenek kihívást
2. Nem megfelelően tanítják az adott tárgyat
3. Iskolai bántalmazás, „bullying”
4. Rossz társaságba keveredik 
5. Kábítószer fogyasztás
6. Depresszió
7. Lustaság
8. Motiváció hiánya
9. Kudarctól való félelem

Nem állítom, hogy egyetlen esetben sem ez a kilenc lehetőség valamelyike a hunyó, de a kutatások azt bizonyítják, hogy a legtöbb tanulási nehézséget egyetlen tényező okozza… és az nem szerepel a felsorolásban. 
Ez a legáltalánosabb ok, amiért az okos gyerekek is nehézségekkel küzdenek:

Tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a tanulási nehézségek többségét a GYENGE KOGNITÍV KÉPESSÉGEK okozzák!

Más szóval, ha valamely kognitív képesség (mint a figyelem, az auditív feldolgozás, a memória, a logikai érvelés vagy a feldolgozási sebesség) gyenge, az a tanulásra is hatással van.

Előfordul, hogy amikor a frusztrációt gyenge kognitív képesség okozza, akkor az első listán szereplő jelenségek figyelhetőek meg. Azonban valójában ezek nem okok, hanem tünetek.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a nehézségek „miért”-jét kell megtalálni. Hiába váltunk iskolát, járatjuk korrepetálásra a gyermeket, vagy fegyelmezzük, hogy ne legyen lusta, ha közben például valójában a rövidtávú memória gyengesége a probléma gyökere.

Megtalálni a küzdelmek gyökerét, sokkal egyszerűbb, mint gondolná! Egy átfogó, körülbelül egy órát igénylő kognitív képesség-teszt elárulja, hogy mely képességek erősek, és melyeket kell edzeni.


A Fehér Ház nyilatkozatot adott ki a Down-szindróma hónapja kapcsán

Donald Trump kihívást intézett azokhoz, akik a Down-szindrómát az emberi élet kioltásának mentségeként tekintik!

 

„A Down-szindróma tudatosításának hónapja során azt ünnepeljük, amivel a Down-szindrómás emberek jelentősen hozzájárulnak a családjukhoz, a közösségeikhez és a nemzetünkhöz. Valamint tisztelgünk azon családtagok, gondviselők, egészségügyi szakemberek és támogatók előtt is, akik elkötelezték magukat, hogy ezeknek a rendkívüli embereknek biztosítsák, hogy élvezhessék a szeretettel és növekvő lehetőségekkel teli életet. Ennek a figyelemreméltó törekvésnek az eredménye, hogy a Down-szindrómás emberek sokkal tovább és sokkal gazdagabb életet élnek, mint valaha.
Ebben a hónapban megújítjuk nemzetünk szilárd elkötelezettségét, hogy támogassuk a Down-szindrómás gyermekek és felnőttek egészségét, jólétét és alapvető méltóságát. Az oktatás, a kutatás és a támogatás területén a folyamatos fejlődés révén továbbra is igyekszünk lehetővé tenni, hogy a Down-szindrómás emberek elérjék az „Amerikai Álmot”, büszkék legyenek munkájukra és a társadalom teljes értékű tagjainkét élhessenek. Továbbra is növelni fogjuk a nyilvánosság tudatosságát ezen állapot valódi természetével kapcsolatban, és eloszlatjuk a fogyatékosság mértékére vonatkozó makacs mítoszokat. 
Sajnos, még mindig sok ember – az Egyesült Államokban és a világszerte egyaránt – úgy tekint a Down-szindrómára, mint az emberi élet kioltásának, elvételének mentségére. Ez a felfogás mindig is tragikusan félrevezető volt. Mindig ébernek kell maradnunk, hogy megóvjuk és támogassuk a szükségben lévő polgártársaink különleges és rendkívüli adottságát. Nem tolerálhatunk semmiféle ellenük irányuló diszkriminációt, hisz minden embernek van méltósága. 
A körülbelül 250,000 amerikai Down-szindrómás személy igazán megtestesíti nemzetünk nagyszerű szellemiségét. Vidámságot, kedvességet és bámulatot hoznak családjaink közé, munkahelyeinkre és közösségeinkbe. Mindig törekedni fogunk biztosítani, hogy értékes képességeik sose legyenek rosszindulat tárgyai, de ne is tekintsék természetesnek azokat.”

 

Az amerikai elnök álláspontjával teljes egyetértésben, a GEM Kognitív Klinika alapvető filozófiája is az, hogy egyetlen gyermekről sem szabad lemondani, hiszen minden gyermek képes a fejlődésre. Képes tanulni, képes magasabb szinten működni, küzdjön bármilyen problémával is.

 

 
Levél küldése Facebook

+36 30 848 9189
+36 30 826 6515

1106 Budapest,
Örs vezér tere 25/A.