Feuerstein

„Az IQ-tesztek csak azt jelzik, hogy egy gyermek mit tanult. De azt nem, hogy mit képes megtanulni. A dolog nyitja az, hogy feltárjuk a gyermek tanulásának útjában álló akadályokat, hogy maga mögött tudja hagyni azokat.” (Reuven Feuerstein)

A tanulási stratégiák, tanulástechnikák tanítására, magasabb rendű kognitív képességek tréningezésére! A világhírű kognitív pszichológus, Reuven Feuerstein professzor élete utolsó tíz évében személyesen mentorálta központunkat. Programjai hihetetlenül eredményesen hoznak javulást a nyelvi-fogalmi kifejezőképesség, a logikai gondolkodás és a tanulási folyamat során történő viselkedésszabályozás területén. Feuerstein rendszereit a BrainRx-program befejezése után 30-40 órás csomagban ajánljuk. A BrainRx-program után a már megerősödött készségek további finomhangolása történik szociális közegben. Csoportos (maximum 2-3 fős) foglalkozásaink során a tanulók egymást is értően hallgatva, egymástól tanulva dolgoznak a szükséges készségeik építésén.

Reuven Feuerstein, egy világhírű gyermekpszichológus a pedagógia és pszichológia világában korszakalkotó módszert hozott létre. Elméletének és alkalmazott rendszereinek alapkoncepciója az úgynevezett strukturális kognitív módosíthatóság. Ezzel korát megelőzően hitte és a gyakorlatban is alkalmazta a ma már agykutatások által is bizonyított agyi plaszticitás lehetőségét. Az általa kidolgozott program rendkívüli mértékben erősíti a hatékony tanulási szokásokat (tanulási stratégiák), valamint a nyelvi és kognitív funkciókat. Feuerstein programcsomagjai hozzájárulnak az eredményes információfelvételhez (a legtöbb tanulási korlát fő oka ez), illetve segítik a problémamegoldáshoz szükséges magasabb rendű mentális folyamatok és kognitív funkciók kialakulását. Végül pedig hatékony tanulást tesznek lehetővé.

,,Az agyunk sokkal rugalmasabb, mint az izmaink!” – mondogatta gyakran mentorunk, Reuven Feuerstein.

Az Eszközgazdagító Programok alkalmazása során a hiányos vagy sérült kognitív funkciókat építjük újra. Különféle kognitív és nyelvi stratégiákkal erősítjük meg a tanulók gondolkodását. Direkt módon tanítjuk a fogalmakat és a mentális műveleteket. A tanulási szokások formálásán keresztül a belső motiváció kialakításán fáradozunk. Önreflektív gondolkodáshoz, önszabályozó tanuláshoz és metakognitív gondolkodási folyamatokhoz segítjük tanulóinkat. A program eredményeképpen a gyermekek hatékony és önálló tanulóvá válnak, figyelmük, logikai és problémamegoldó képességük erősödik. Stabil nyelvi készségeik segítségével nagyobb önállóságra tesznek szert a tanulás során.

Programcsomagok

Programcsomagjaink egy része a tanulás előfeltételeire, a kognitív alapkészségekre kidolgozott programok, elsősorban a 4-7 éves korosztály számára. Továbbá a 8-14 éves korosztálynak is kínálunk célzott, egyénre szabott képességfejlesztő programokat (FIE 1 és 2).

  • FIE – Egyéni csomag: a gyermek egyéni szükségleteihez, kognitív képességeihez illesztett programcsomag
  • FIE – Tanulási alapcsomag: (FIE – Figyelmi- Percepciós modul, Problémamegoldó modul, Nyelvi készségek modul)
  • FIE – Gondolkodó csomag (FIE – Figyelmi- Percepciós és FIE- Problémamegoldó modul)
  • FIE – Szociális kompetencia csomag: (FIE- Nyelvi készségek modul, FIE – Szociális készségek modul)
  • FIE – Viselkedésszervező csomag (FIE – Problémamegoldó csomag, FIE – Szociális készségek csomag)
  • FIE – Klinikai csomag (Klinikánkon fejlődési zavarral, intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek kifejlesztett változat)

Kiknek ajánljuk a Feuerstein-programot?

  • Tanulási zavarral küzdő tanulóknak – a problémamegoldás, logikai készségek, tanulási stratégiák elsajátítása céljából
  • Pervazív fejlődési zavarral (PDD) és magasan funkcionáló autizmussal élőknek (Asperger-szindróma)
  • Iskolakezdő, első osztályos tanulóknak
  • Fejlődési elmaradással és kognitív késéssel, intellektuális képességzavarral élő gyermekeknek

IGAZ TÖRTÉNETEK

Azok története, akik BrainRx-programban vettek részt.

2019-03-25T23:10:49+01:00

Autizmus, tanulási nehézség

A statisztikák alapján a magasan funkcionáló autizmus növekvő számot mutat a társadalomban. A vele járó tanulási nehézségeken, beilleszkedési zavaron és egyéb problémákon azonban hatékonyan és ami még fontosabb, maradandóan

2019-03-24T23:04:35+01:00

Agysérülés utáni felépülés

Tibor állatorvosként dolgozott, amikor 42 évesen egy baleset során súlyos agysérülést szenvedett. Memóriájának nagy része törlődött, valamint többek között vizuális feldolgozása és feldolgozási sebessége is jelentősen sérült. A történtek

KAPCSOLAT